Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB levererar el, fjärrvärme och stadsnät till privat- och företagskunder i hela Landskrona. Dotterbolag är Landskrona Energi Kraft AB och Landskrona Energi Service AB, som bildades under 2017. Bolaget har haft som mål att kunna erbjuda alla invånare i Landskrona stad fiber, vilket uppfylldes under 2018.

Landskrona Energi Kraft AB producerar fossilfri fjärrvärme och el på kraftvärmeverket Energiknuten.

Landskrona Energi Service AB bildades med syfte att ta över ansvar och personal från Landskrona stads IT-driftsavdelning.

Bolagsordförande: Mats Karlsson
VD: Johan Holmstedt

www.landskronaenergi.se