Landskrona Hamn AB

Landskrona Hamn AB driver hamn- och terminalverksamhet, vilket innebär lossning och lastning av fartyg samt lagring och hantering i egna byggnader och anläggningar. Dessutom förvaltar bolaget inseglingsränna och kajanläggningar inom arrendeområdet i hamnen.

Bolagsordförande: Sven Persson
VD: Mats Larsson

www.landskrona-hamn.se