Landskrona Stadsutveckling AB

Landskrona Stadsutveckling AB skapades för att utveckla och ta tillvara stadens möjligheter. Bolaget bildades 2013 och ägs av Landskrona Stadshus AB tillsammans med de största fastighetsägarna. Målen för bolaget bygger på ett nära samarbete mellan fastighetsägare, stadens myndigheter och landets statliga verk.

Idag ingår dotterbolagen Fastighetsbolaget Kronan 2 Landskrona AB, Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB, Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB och Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB i koncernen. Dotterbolagen har förvärvat strategiskt viktiga fastigheter som t ex har varit i behov av upprustning eller för ombildande till bostadsrätter.

Bolagsordförande: Torkild Strandberg
VD: Lars Bengtsson

www.lautveckling.se