Landskrona Svalövs Renhållnings AB, LSR

Landskrona Svalövs Renhållnings AB, LSR, ansvarar för all insamling, transport och behandling som rör hushållens avfall, slamtömning och omhändertagande av hushållens farliga avfall.

Bolagsordförande: Håkan A Andersson
VD: Robert Svensson

www.lsr.nu