Rederi AB Ventrafiken

Rederi AB Ventrafiken bedriver färjetrafik mellan Landskrona och Ven på uppdrag av, och med hjälp av bidrag från, Landskrona stad och Region Skåne, samt på kommersiell basis. Rederiet har två bilfärjor.

Bolagsordförande: Anders L Persson
VD: Linus Olsson

www.ventrafiken.se