Landskrona Stadshus organisation

Landskrona Stadshus AB ägs till 100 % av Landskrona stad. I koncernen ingår idag fem helägda och tre delägda dotterbolag. LSR ägs till 75 % av Landskrona Stadshus och 25 % av Svalövs kommun. Landskrona Hamn ägs till lika delar av Landskrona Stadshus och Yara. Landskrona Stadsutveckling ägs till största delen (93,69 %) av Landskrona Stadshus. Övriga delägare är fastighetsägare i Landskrona.