Nyheter

Här hittar du aktuell information om de frågor och uppdrag som Landskrona Stadsutveckling fortlöpande arbetar med.

Ny styrelse

Vid senaste årsstämman valdes ny styrelse för Landskrona Stadshus AB.

Ny VD

Ny VD för Landskrona Stadsutveckling AB har tillträtt

Nya styrelser är valda

Under vårens årsstämmor har det valts nya styrelser för denna mandatperiod.